Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2024-06-19, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Bolimów za 2023 rok.

5.Dyskusja na temat uchwalenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów.

6.Wypracowanie wniosków w sprawie pisma Radnego Roberta Buczek, jakie wpłynęło do komisji w dniu 21 maja 2024r.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.