Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2024-06-17, godz. 16:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Analiza materiałów na sesję zaplanowaną na dzień 24 czerwca 2024r.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.