Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2024-06-03, godz. 16:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Analiza gospodarki komunalnej / stopień weryfikacji deklaracji śmieciowych.

5.Analiza czystości i porządku w mieście i gminie Bolimów (bieżące prace).

6.Informacja na temat zimowego utrzymania dróg.

7.Wskazanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich wraz z wypracowaniem wniosku o podjęcie działań.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.