Wspólne posiedzenie Komsij Rewizyjnej, Komisji skarg, wniosków i petycji, Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-01-23, godz. 14:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Analiza planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Bolimów

5.Omówienie materiałów na IV Sesję Rady Gminy Bolimów, zaplanowaną na dzień 28 stycznia 2019 r.

6.Sprawy różne.

7.Zamkniecie posiedzenia.