Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji

w dniu 2019-01-23, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Spotkanie z mieszkanką miejscowości Joachimów-Mogiły, w sprawie drogi dojazdowej.

4.Omówienie materiałów na IV Sesję Rady Gminy Bolimów, zaplanowaną na dzień 28 stycznia 2019 roku.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.