Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2024-04-19, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Analiza pisma w sprawie przydziału mieszkania socjalnego.

5.Wyrażenie opinii w temacie przeprowadzenia prac polegających na remoncie ogrodzenia na cmentarzu wojennym w miejscowości Kolonia Bolimowska Wieś.

6.Informacja na temat dzierżaw gruntów należących do Gminy Bolimów.

7.Informacja na temat funkcjonowania Przedszkola w Kurabce pod kątem wykorzystania środków z budżetu Miasta i Gminy Bolimów.

8.Analiza materiałów na sesję zaplanowaną na dzień 26 kwietnia 2024r.

9.Sprawy różne.

10.Zamknięcie posiedzenia.