Posiedzenie Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

w dniu 2019-01-07, godz. 15:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Opracowanie plany pracy komisji na 2019 rok.

4.Sprawy różne.

5.Zamknięcie posiedzenia.