LXXV sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2024-01-26, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie w punkcie 14 uchwały w spra...)Głosowanie (Zdjęcie z porządku obrad punktu 9.)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2023r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady...)

4.Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 12 stycznia 2024r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady M...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane, w szkołach prowadzonych przez Gminę Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia statutów sołectw w Gminie Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)Głosowanie (Wniosek o zmianę w paragafie 1 punkt 3 d...)

8.Phttp://panel.rada24.pl/posiedzenie?a=porzadek&id=26476#voteodjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Głosowanie (Wniosek o zmianę w porządku obrad punktu...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania dor...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego członka składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rez...)

10.Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Miasta i Gminy Bolimów na 2024 rok: 1) Komisji Rewizyjnej, 2) Komisji Oświaty, wychowania, kultury, sportu i turystyki, 3) Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

Głosowanie (Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady...)Głosowanie (Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady...)Głosowanie (Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady...)

11.Zatwierdzenie planu pracy Rady Miasta i Gminy Bolimów na 2024 rok.

Głosowanie (Zatwierdzenie planu pracy Rady Miasta i...)

12.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

Głosowanie (Wnioski z Komisji Skarg Wniosków i Petyc...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków w sprawie pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

14.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

15.Interpelacje i zapytania radnych.

16.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

17.Zamknięcie sesji.