Komisja skarg, wniosków i petycji

w dniu 2023-12-11, godz. 14:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Analiza wniosku z dnia 3 grudnia 2023r. (data wpływu 5 grudnia 2023r.) w sprawie ogłoszenia VETA ws fuzji PKN Orlen z PGNiG i nacjonalizację wydanych koncesji.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.