Komisja skarg, wniosków i petycji

w dniu 2023-11-20, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Analiza pisma z dnia 06.11.2023r. (data wpływu do urzędu 13.11.2023r) w sprawie uprzątnięcia wiązanek i zniczy z mogiły Poległego Żołnierza.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.