Wspólne posiedzenie komisji

w dniu 2023-11-08, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

5.Analiza projektu budżetu Miasta i Gminy Bolimów na 2024 rok.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.