Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 2023-10-27, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.Wypracowanie stanowiska w sprawie pism z dnia 09.10.2023r. oraz 17.10.2023r. dotyczących realizacji robót budowlanych na drodze powiatowej 1326E w gminie Bolimów oraz jej bieżącym utrzymaniem.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.