Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

w dniu 2023-10-27, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Informacja na temat funkcjonowania MGOK za I półrocze 2023.

5.Wnioski i propozycje do budżetu Miasta i Gminy Bolimów na 2024 rok.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.