Komisja skarg, wniosków i petycji

w dniu 2023-10-23, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Analiza pism z dnia 09.10.2023r. oraz 17.10.2023r. w sprawie realizacji robót budowlanych na drodze powiatowej 1326E w gminie Bolimów oraz jej bieżącym utrzymaniem.

5.Wypracowanie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.10.2023r. dotyczący zmian w ustawie o prawie geologicznym i górniczym.

6.Analiza pisma z dnia 09.10.2023r. dotycząca sprzeciwu wobec zmian w Prawie Geologicznym i Górniczym.

7.Analiza wniosku z dnia 09.10.2023r. dotyczącego wniesienia pod obrady Rady Miasta i Gminy Bolimów uchwały wstrzymującej możliwość wtłaczania spalin pod grunty gminne.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.