Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2023-10-23, godz. 11:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Analiza pism z dnia 09.10.2023r. oraz 17.10.2023r. w sprawie realizacji robót budowlanych na drodze powiatowej 1326E w gminie Bolimów oraz jej bieżącym utrzymaniem.

5.Wypracowanie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.10.2023r. dotyczący zmian w ustawie o prawie geologicznym i górniczym.

6.Analiza pisma z dnia 09.10.2023r. dotycząca sprzeciwu wobec zmian w Prawie Geologicznym i Górniczym.

7.Analiza wniosku z dnia 09.10.2023r. dotyczącego wniesienia pod obrady Rady Miasta i Gminy Bolimów uchwały wstrzymującej możliwość wtłaczania spalin pod grunty gminne.

8.Analiza pisma z dnia 10.10.2023r. dotyczącego wypracowania stanowiska w sprawie chęci przejęcia w zarząd dróg projektowanych dróg wzdłuż linii kolejowej.

9.Analiza materiałów na sesje zaplanowaną na dzień 30.10.2023r.

10.Wnioski i propozycje do budżetu Miasta i Gminy Bolimów na 2024 rok.

11.Sprawy różne.

12.Zamknięcie posiedzenia.