Komisja Rewizyjna

w dniu 2023-10-19, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy Bolimów w 2022 roku.

5.Wnioski i propozycje Komisji do budżetu Miasta i Gminy Bolimów na 2024 rok.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.