Komisja skarg, wniosków i petycji

w dniu 2023-10-09, godz. 15:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Wybór Przewodniczącego Komisji.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.