Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji skarg, wniosków i petycji, Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów

w dniu 2018-12-17, godz. 15:00

1.Otwarcie posiedzenie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Analiza budżetu gminy na 2019 rok.

3.Omówienie materiałów na III Sesję Rady Gminy zaplanowaną na dzień 28 grudnia 2018 roku.

4.Sprawy różne.

5.Zamknięcie posiedzenia.