Wspólne posiedzenie komisji

w dniu 2023-09-28, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

5.Analiza materiałów na sesję Rady Miasta i Gminy Bolimów zaplanowaną na dzień 28 września 2023r.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.