Komisja Rewizyjna

w dniu 2023-09-20, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Informacja w zakresie udzielonych ulg, umorzeń oraz zaległości wynikające z tytułu niezapłaconych podatków za 2022 rok.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.