Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Rewizyjna

w dniu 2023-09-05, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Rozwoju Gospodarczego.

5.Analiza opinii prawnej sporządzonej na zlecenie połączonych Komisji.

6.Analiza pisma z firmy Electrum Ventures w sprawie udzielonych wyjaśnień.

7.Wypracowanie wniosków końcowych w sprawie dzierżawy gruntów inwestycyjnych.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.