Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Rewizyjna

w dniu 2023-08-31, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 18 lipca 2023r.

4.Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 31 lipca 2023r.

5.Wypracowanie wniosków dotyczących pisma mieszkańca Bolimowa – wniosku o udzielenie informacji na temat zabudowy działki 123/2 i 123/4 w Bolimowie.

6.Wypracowanie wniosków w sprawie pisma Sołectwa Ziąbki dotyczącego postawienia wiaty przystankowej przy posesji nr 32. w Ziąbkach.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.