LXVIII sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2023-08-31, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Dodanie w punkcie 9 uchwały w sprawie uz...)Głosowanie (Zdjęcie z porządku obrad punktu nr 7)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 31 lipca 2023r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Mi...)

4.Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 7 sierpnia 2023r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady M...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie Jasionna dotychczasowemu dzierżawcy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Bolimów

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia...)

10.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

Głosowanie (Wnioseki z Komisji Rozwoju Gospodarczego...)

11.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

12.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie sesji.