Wpólne posiedzenie Komisji Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2023-08-31, godz. 10:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

5.Omówienie i zapoznanie się z propozycją przejęcia w zarząd Gminy Bolimów terenu dróg wewnętrznych równoległych wzdłuż linii kolejowej nr 85na odcinku „Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK”, zlokalizowanych na terenie gminy Bolimów.

6.Analiza materiałów na sesję Rady Miasta i Gminy Bolimów zaplanowaną na dzień 31 sierpnia 2023r.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.