Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2023-08-23, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Organizacja oświaty w Mieście i Gminie Bolimów w roku szkolnym 2023/2024.

5.Posumowanie przeprowadzonych prac remontowych w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Bolimów.

6.Analiza pisma z dnia 8 sierpnia 2023r w sprawie udostępnienia hali sportowej w Bolimowie oraz busa szkolnego dla uczniów SP Humin.

7.Informacja na temat wykorzystania dotacji dla organizacji pozarządowych za 2022 rok.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.