Wspólne posiedzenie komisji

w dniu 2023-08-07, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

5.Omówienie i zapoznanie się z propozycjami wniosków składanych do programu Polski Ład.

6.Analiza materiałów na sesję Rady Miasta i Gminy Bolimów zaplanowaną na dzień 7 sierpnia 2023r.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.