Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2023-07-31, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza materiałów na sesję Rady Miasta i Gminy Bolimów zaplanowaną na dzień 31 lipca 2023r.

4.Sprawy różne.

5.Zamknięcie posiedzenia.