Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2023-07-18, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Analiza pisma z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.