Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

w dniu 2023-06-19, godz. 16:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Działalność Klubu Sportowego Foot-Bol-Aki – dofinansowanie, rozliczenie i potrzeby.

5.Organizacja oświaty w Mieście i Gminie Bolimów w roku szkolnym 2023/2024.

6.Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Bolimów za 2022 rok.

7.Dyskusja na temat uchwalenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.