Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Rewizyjna

w dniu 2023-06-19, godz. 10:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty.

4.Analiza pisma z dnia 7 czerwca 2023 (data wpływu 12 czerwca 2023) dotyczącego dzierżawy gruntów gminnych.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.