Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2023-06-21, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji

4.Informacja o stanie bezpieczeństwa ppoż na terenie Miasta i Gminy Bolimów.

5.Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Bolimów.

6.Analiza zasobów opieki medycznej na terenie Miasta i Gminy Bolimów.

7.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

8.Informacja na temat zadań zrealizowanych z funduszu sołeckiego Gminy Bolimów w latach 2020-2022

9.Analiza materiałów na sesję Rady Miasta i Gminy Bolimów zaplanowaną na dzień 26 czerwca 2023r.

10.Sprawy różne.

11.Zamknięcie posiedzenia.