Komisja Rewizyjna

w dniu 2023-06-12, godz. 16:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Analiza pisma z dnia 29 maja 2023 roku dotycząca przeprowadzenia kontroli w zakresie warunków dzierżawy gruntów komunalnych należących do Gminy Bolimów.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.