LXIV sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2023-05-26, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Wystąpienie przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skierniewicach w temacie współpracy Władz Samorządowych oraz Inspekcji Weterynaryjnej w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, aktualnej sytuacji występowania chorób zakaźnych zwierząt na terenie kraju oraz planu bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną oraz drób.

4.Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2023r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Mi...)

5.Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2023r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady M...)

6.Przedstawienie raportu o stanie gminy Bolimów za 2022 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR LX/365/2023 Rady Miasta i Gminy Bolimów z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bolimów zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/370/2023 Rady Miasta i Gminy Bolimów z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wybrania delegata do reprezentowania Gminy Bolimów w łódzkim Stowarzyszeniu Samorządowym „PomagaMy”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wybrania dele...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Programu Osło...)

13.Raport Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.

Głosowanie (Przyjęcie raportu oceny zasobów pomocy s...)

14.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Programu współ...)Głosowanie (Przyjęcie wniosków z Komisji wyjazdowej...)

15.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

16.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

17.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

18.Zamknięcie sesji.