Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

w dniu 2023-05-26, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty.

4.Wypracowanie i przyjęcie wniosków z komisji wyjazdowej z dnia 19 kwietnia 2023r.

5.Analiza pisma z dnia 28 kwietnia 2023r. w sprawie zmian w funkcjonowaniu Rynku w Bolimowie.

6.Analiza materiałów na sesję Rady Miasta i Gminy Bolimów zaplanowaną na dzień 26 maja 2023r.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.