Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2023-05-10, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z wypracowaniem wniosku do Rady Miasta i Gminy w sprawie absolutorium dla burmistrza Miasta i Gminy.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.