Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2023-04-26, godz. 11:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza gospodarki komunalnej.

4.Informacja na temat zimowego utrzymania dróg.

5.Analiza materiałów na sesję Rady Miasta i Gminy Bolimów zaplanowaną na dzień 26 kwietnia 2023r.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.