LXIII sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2023-04-26, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 27 marca 2023r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Mias...)

4.Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 06 kwietnia 2023r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Mia...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Wniosek o wyłączenie z uchwały budżetowe...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

7.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

8.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

9.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie sesji.