Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

w dniu 2023-04-19, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki.

5.Analiza potrzeb oświaty na terenie Miasta i Gminy Bolimów: - wykaz zakresu prac remontowych w szkołach i przedszkolach, - zakres prac przy budowie hali sportowej w Kęszycach, - funkcjonowanie hali sportowej w Bolimowie.

6.Funkcjonowanie Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Bolimów.

7.Analiza gospodarki komunalnej.

8.Informacja o stanie bezpieczeństwa ppoż na terenie Miasta i Gminy Bolimów.

9.Przegląd pozimowy dróg na terenie Miasta i Gminy Bolimów (komisja wyjazdowa).

10.Informacja na temat zimowego utrzymania dróg.

11.Sprawy różne.

12.Zamknięcie posiedzenia.