LXII sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2023-04-19, godz. 08:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów na temat postępów w sprawie podpisania umowy na dofinansowanie dla OSP Łasieczniki, w ramach przyznanej dotacji celowej w kwocie 500.000,00 zł, na zakup średniego samochodu gaśniczego.

4.Informacja Zarządu OSP Łasieczniki na temat organizacji przetargu na zakup średniego samochodu gaśniczego oraz przystąpienia od 01 stycznia 2024 roku do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

5.Analiza możliwości rozszerzenia zakresu dofinansowania w ramach przyznanej dotacji celowej w kwocie 500.000,00 zł dla OSP Łasieczniki.

Głosowanie (Wniosek o ogłoszenie 10 minut przerwy)Głosowanie (Wniosek o przygotowanie Uchwały Rady Mia...)Głosowanie (Wniosek o ogłoszenie 5 minut przerwy)Głosowanie (Wniosek o wycofanie wniosku o przygotowa...)

6.Sprawy różne, wolne wnioski, informacje.

7.Zamknięcie sesji.