LXI sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2023-04-06, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie w punkcie 5 Spraw...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

5.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

6.Zamknięcie sesji.