Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

w dniu 2023-03-22, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Analiza materiałów na sesję zaplanowaną na dzień 27 marca 2023r.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.