Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2023-03-22, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Wypracowanie wniosku do pisma złożonego przez Dyrektor MGOK w sprawie organizacji Dni Bolimowa.

5.Analiza materiałów na sesję Rady Miasta i Gminy Bolimów zaplanowaną na dzień 27 marca 2023r.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.