II Sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2018-12-06, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 roku.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewo...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałej Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bolimów oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia prz...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów oraz ustalenia jej składu liczbowego osobowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia prz...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gmin Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia die...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/146/2017 Rady Gminy Bolimów z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia o...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklara...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych w gminie Bolimów do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

16.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

17.Interpelacje i zapytania radnych.

18.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

19.Zamknięcie sesji.