Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2023-03-06, godz. 16:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Zapoznanie się z pismem z dnia 27 lutego 2023r. złożonym przez Zarząd OSP Łasieczniki.

5.Zamknięcie posiedzenia.