Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

w dniu 2023-03-06, godz. 15:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Podsumowanie przebiegu ferii zimowych w M-GOK Bolimów.

5.Wyniki WOOŚP na ternie Miasta i Gminy Bolimów.

6.Podsumowanie projektu z programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

7.Działalność Gminnej Orkiestry Dętej.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.