Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2023-02-22, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Informacja na temat wykorzystania Gminnego Zasobu Mieszkaniowego.

5.Organizacja i funkcjonowanie referatu obsługi gospodarczej, wodociągów i kanalizacji.

6.Stan realizacji inwestycji rozpoczętych w 2022 i 2023 r.

7.Dyskusja na temat wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2024 rok.

8.Sprawy różne, wolne wnioski.

9.Zamknięcie posiedzenia.