Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2023-02-14, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Analiza wydatków Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejsko Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.