Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2023-01-24, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Dyskusja nad zasadnością realizacji budowy drogi w miejscowości Jasionna wraz z wizją lokalną.

5.Opracowanie i przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2023 rok.

6.Analiza i omówienie materiałów na sesję zaplanowaną na dzień 30 stycznia 2023r.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.