Komisja Rewizyjna

w dniu 2023-01-05, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Opracowanie planu Komisji na 2023 rok.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.