Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

w dniu 2022-12-27, godz. 13:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

5.Zapoznanie z projektem budżetu gminy na 2023 rok.

6.Propozycje do planu pracy Komisji na 2023 rok.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.